Šiška

Šiška

Ova primitivna autohtona rasa svinja je dobila  naziv, najverovatnije, po resama sa donje strane vrata (narod ih je zvao šiškama), što je tipično za direktne potomke evropske divlje svinje. Domesticirani potomci evropske divlje svinje bili su rasprostranjeni u severnoj i srednjoj Evropi. Pretpostavlja se da su Sloveni sa sobom na ove prostore doveli pretke šiške. Držana je ekstenzivno po bukovim i hrastovim šumama na ispaši. Danas se smatra da je nestala sa ovih prostora i da se teško može pronaći i u zabačenim planinskim krajevima.


Izgled i osobine:

Po  izgledu prilično podseća na divlju svinju. Glava je velika uska i dugačka, ravne profilne linije. Uši su kratke i stršeće, vrat pljosnat. Leđa šaranasta, sapi strme. Prednji deo tela je znatno više razvijen. Čekinje su guste i oštre, bele, žute ili smeđe boje. Šiška je kasnostasna svinja pa za potpuni razvitak potrebno je i do 3 godine. Prasi od 4 do 6 prasadi u leglu. Prasići su sa „livrejom“, prugama kao i u divlje svinje koji se sa rastom izgube. Tovnost i iskorišćenje hrane su prilično slabi.

Šiška @ KLUB

#agroselfie Tko kaže da šiške nisu u modi

Chef kuha doma poziva sve OPG-e i obrtnike s podrucja Sisačko-Moslavačke županije da ih kontaktiraju. Voljeli bi kupovati njihove proizvode i koristiti ih za izradu obroka u Sisku, pišu na svojoj fb stranici https://bit.ly/39qmRyx Možete ih kontaktirati u inbox ili na mail : chefkuhadoma@gmail.com

Uzorkovanje zemljišta za dvoslojnu analizu zemljišta u Poljoprivrednim zavodu. Uskoro ću ovdje podići zasad kestena francuskih kultivira otpornih na osu šiškaricu.

+6