Agrisol 15-5-30 + 2MgO

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Siriac S.R.L.

Agrisol 15-5-30 + 2 MgO je vodorastvorljivo đubrivo s povišenim udelom kalijuma, te povećanim procentom azota radi pravilnog i uspešnog metabolizma kalijuma u biljci. Specifična formulacija za poljoprivredne kulture koje preferiraju kalijum i koriste ga u visokim količinama. Pospešuje sve kvalitativne karakteristike ploda i nalazi svoju primenu u završnoj fazi, naročito na plodovitom, lisnatom povrću. Osim osnovnih makroelemenata sadrži i 2 % MgO.

Preporuke primene:

  • Fertigacijom: ukrasno bilje 8-10 kg/1.000m2, agrumi, vinova loza i voće 200-500 kg/ha
  • Folijarno : 250-350 g /100 litara vode
N P K Mg
15,00% 5,00% 30,00% 2,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Siriac S.R.L.