Agrolution 14-7-14+14 CaO+ME

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: ICL Specialty Fertilizers (Everris)

Vodorastvorljivo đubrivo za prihranu svih kultura sa pojačanom potrebom za kalcijumom; Agroloution se rastvara potpuno i u tvrdoj vodi, pa ima učinak smanjenja nivoa pH vrednosti; količinu bikarbonata pri rastvorenom 1 g/l smanjuje za 52 ppm

Način primene: u stalnoj prihrani koristi se u količini od 1–1,5 g/l, a u povremenoj od 2–2,5 g/l; za voćke se koristi u količini od 0,7–1 g/po stablu dnevno.

N P K Ca
14,00% 7,00% 14,00% 14,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: ICL Specialty Fertilizers (Everris)