ASN - Amonijumski sulfatni nitrat

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

ASN - Amonijumski sulfatni nitrat je azotno đubrivo, koje u svom sastavu ima i sumpor. Đubrivo je mešavina amonijum nitrata i kalcijum sulfata u obliku belih do svetlosmeđih granula, veličine 2-5 mm. Fizička svojstva ovog đubriva garantuju velike mogućnosti skladištenja. Granule su tretirane proizvodom protiv slepljivanja.

Preparat je prikladan za osnovno, kao i dopunsko đubrenje. Naročito je preporučljiv za primenu prema kulturama koje imaju veće zahteve za sumporom, kao što su: repa, suncokret i mahunarke.

N S
26,00% 13,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Lovochemie a.s.