Calfomyth

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

CALFOMYTH je specijalno đubrivo s visokim sadržajem fosfora u kombinaciji s kalcijumom i mikroelementima. Njegova tečna formulacija osigurava brzu dostupnost tih elemenata u pojedinim fenološkim fazama, kada su potrebe za tim elementima najveće. Namena tih elemenata je povećanje kvaliteta proizvodnje: tvrdoća plodova, veličina, obojenost, ukus… Poznato je da su ti elementi manje pokretljvi u biljci, pa ih u plodovima najčešće nema dovoljno uprkos dovoljnoj količini u zemljištu.

Upotrebom CALFOMYTH-a u fazama povećanih potreba za tim elementima, biljke ga lako apsorbuju, direktno preko kutikule. Ako dodamo CALFOMYTH preko korenja ili listova, on stimuliše razvoj korenja i povećava otpornost biljaka na bolesti tog organa. Isto tako priprema biljke za bogatije cvetanje i dobar nastanak plodova.

CALFOMYTH povećava klijavost semena i omogućava brzi razvoj korenja, pa tako jako smanjuje mogućnost propadanja mladih biljaka zbog stresnih situacija (suša, herbicidi, bolesti…).

Kompatibilnost: CALFOMYTH se meša sa svim uobičajenim fitofarmaceutskim preparatima, osim sa onima s alkalnom reakcijom, sredstvima koja sadrže bakar, sumpor, kalcijum i cink, kao i sa mineralnim uljima.

UPOZORENJE: ne prskati po visokim dnevnim temperaturama (prskati ujutro ili uveče). Potrebno ga je čuvati van domašaja dece i domaćih životinja. Ne smemo ga skladištiti na mestima sa temperaturom ispod 0 °C. Pre kombinovanja sa drugim preparatima potrebno je uraditi test kompatibilnosti i obaviti test na manjoj površini ili na pojedinoj biljci. Proizvođač garantuje za kvalitet proizvoda, ali ne i za njegovu upotrebu.

N P B Ca
3,00% 23,00% 0,10% 5,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.