CERBERO NPK 15-5-30 + 2MgO + ME

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

CERBERO 15-5-30 + 2 MgO je mineralno vodorastvorljivo NPK đubrivo za fertirigaciju. To đubrivo ima povećanu količinu azota i kalijuma visoke čistoće i rastvorljivosti, uz odsustvo hlora i natrijuma. Odnos NPK 3:1:6 čini ovo đubrivo preporučljivim za đubrenje kultura koje zahtevaju više azota i kalijuma, a manje fosfora. Prisustvo magnezijuma i mikroelemenata pospešuje razvoj biljke.

  • vodorastvorljivo, mineralno đubrivo za đubrenje preko sistema za navodnjavanje
  • mineralno, vodorastvorljivo đubrivo NPK 15-5-30 + 2 MgO
  • pH (10%-ni rastvor kod 20 °C) = 7, EC elektroprovodivost (rastvor 0,1%) = 1,3ms/cm
  • mikroelementi: gvožđe, bakar, cink i mangan su u obliku helata vezani na EDTA, Mo -0,0001 %
N P K Fe B Cu Zn Mg Mn
15,00% 5,00% 30,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 2,00% 0,01%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa