Cristaland NPK 12-40-12 +2MgO

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Siriac S.R.L.

Cristaland NPK 12-40-12 + 2 MgO je kompleksno NPK (12-40-12), kruto, mineralno, vodorastvorljivo đubrivo, sa sekundarnim hranivom magnezijumom (Mg 2 %), kao i sa mikrohranivima: bakrom (Cu 0,007 %), cinkom (Zn 0,003 %), manganom (Mn 0,01 %) i gvožđem (Fe 0,02 %).

N P K Fe Cu Zn Mg Mn
12,00% 40,00% 12,00% 0,02% 0,01% 0,00% 2,00% 0,01%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Siriac S.R.L.