Cristaland NPK 20-20-20

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Siriac S.R.L.

Cristaland NPK 20-20-20 je kompleksno NPK (20-20-20), kruto, mineralno, vodorastvorljivo đubrivo, sa mikrohranivima: bakrom (Cu 0,007 %), cinkom (Zn 0,003 %), manganom (Mn 0,01 %) i gvožđem (Fe 0,02 %).

N P K Fe Cu Zn Mn
20,00% 20,00% 20,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Siriac S.R.L.