Fertimag Mg N 8-8

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

Fertimag Mg N je kompleksno, tečno, mineralno đubrivo. Primenjuje se u osnovnom prolećnom đubrenju, pre setve ili sadnje. Kod višegodišnjih zasada đubrivo se može primeniti i nakon žetve, naročito kada je zbog loših vremenskih uslova otežano usvajanje nutrijenata pomoću korena.

Preporučuje se za primenu kod kultura koje imaju veće zahteve za magnezijumom: žitarice, kupusnjače, mahunarke, krompir, paradajz, šargarepa, vinova loza; kao i za upotrebu na zemljištu koje je siromašno magnezijumom. U gajenju hmelja đubrivo se koristi za primenu preko korena pokazujući dobre rezultate u povećavanju prinosa i kvaliteta.

N Cu Zn Mg
8,00% 0,01% 0,01% 8,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Lovochemie a.s.