Foliacon FE

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

Foliacon Fe je u obliku gvozdenog kompleksa s aminokiselinama prirodnog izvora, koji formiraju kompleks gvožđa i organske materije sa niskom molekularnom težinom. Taj kompleks je nosilac gvožđa u unutrašnjost biljke. U tom slučaju biljka ne upotrebljava nikakvu energiju za prenos elemenata po njoj, pa je on direktno pripremljen za asimilaciju i kruženje unutar biljke. Tako vrlo brzo dospeva na mesto u biljci na kojem ga nedostaje (uglavnom listovi). Organski azot, koji je osnovna komponenta aminokiselina, je element s vrlo visokom pokretljivošću unutar biljke i dozvoljava jednako brzo cirkulisanje i gvozdenom kompleksu.

Za razliku od ostalih helata, stvorenih u hemijskoj sintezi, Foliacon Fe nije štetan za apsorpciju ostalih hraniva i nema nikakav negativan uticaj na ravnotežu među ostalim mikroelementima u biljci. Ako upotrebljavamo Newcal u većoj količini moramo uraditi test kompatibilnosti.

Sastav:

  • ukupne aminokiseline - 25 %
  • organski ugljenik - 13 %

Kompatibilnost: sredstvo može da se meša s uobičajenim fitofarmaceutskim preparatima, osim s preparatima koji imaju alkalnu reakciju i mineralnim uljima. Kod sredstava koja sadrže bakar, sumpor i bogata su mikroelementima, treba upotrebiti minimalnu dozu. Pre mešanja s drugim fitofarmaceutskim preparatima treba uraditi test kompatibilnosti.

UPOZORENJE: Proizvođač garantuje za kvalitet proizvoda. Pošto proizvođač ne može da nadzire upotrebu tako za nju i ne može ni da garantuje. Ne tretirati u cvetanju. Pri tretiranju treba da izbegavamo upotrebu pri visokim temperaturama. U slučaju požara treba upotrebiti dosta vode. Sredstvo koristite samo ako je neophodno. Ne prekoračujte preporučene količine. Sredstvo se čuva na suvom i hladnom mestu, ali ne ispod 0 °C. Preparat nije zapaljiv.

N Fe
4,00% 5,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.