GlucoHumates™ L3

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Intertim

GlucoHumates™ L3 je tečno đubrivo bazirano na gvožđu. Njegova posebnost je da poboljšava tlo kojem nedostaje organskih sastojaka, odnosno tla sa visokom nivoom krečnjaka  ili sa simptomima gvožđane hloroze.

GlucoHumates™ L3 može poboljšati efikasnost gvožđa stimulišući aktivnost korena uz osiguranje da će otpuštanje gvožđa biti postepeno i dugotrajno.

GlucoHumates™ L3 izbegava upotrebu sintetičkih helata sprečavajući moguće štetne efekte koji nastaju zbog nakupljanja tih sastojaka u tlu, sloju vode i hrani.

GlucoHumates™ L3:

  • rešava fenomen gvožđane hloroze
  • poboljšava upijanje gvožđa
  • stimuliše sistem korena
  • sprečava nakupljanje sintetičkih helata
  • efikasan na svakom pH tlu
Fe
5,20%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Intertim