KAN 27% + Mg

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

KAN 27 % s dodatnim magnezijumom je azotno đubrivo, koje sadrži 27 % azota i 4 % magnezijuma. Sastoji se od smese amonijum nitrata s fino mlevenim krečnjakom u obliku belih do svetlosmeđih granula, veličine 2-5 mm. Fizička svojstva ovog đubriva garantuju velike mogućnosti skladištenja. Granule su tretirane proizvodom protiv slepljivanja.

Đubrivo može da se koristi na svim tipovima zemljišta, kao i u svim vrstama useva. Preporučuje se za primenu na zemljištima siromašnim magnezijumom i sa pH vrednošću ispod 6. Naročito je važno koristiti ga kod kultura s velikim zahtevima za magnezijumom, kao što su: krompir, mahunarke, povrće, voće, vinova loza.

N Mg
27,00% 4,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Lovochemie a.s.