Kristalon<sup>TM</sup> Gena 12+12+36

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Yara

KristalonTM Gena 12+12+36 + mikroelementi za optimalan generativni rast i završnu fazu rasta. Vodorastvorljivo kompleksno NPK đubrivo sa makro i mikrohranivima za đubrenje i prihranu biljaka. U ponudi je fleksibilna paleta različitih formulacija za optimalnu ravnotežu između vegetativnog i generativnog rasta.

Priprema rastvora:


Za pripremu gotovog rastvora dodati 10-20 kg Kristalona na 100 l vode. Taj rastvor treba razrediti na koncentraciju 0,5-2 g/l.

Prednosti korišćenja Kristalona:

  • Biljkama prilagođen odnos N:P:K
  • Označeni su bojama radi lakšeg raspoznavanja
  • Azot u nitratnom obliku
  • Kristalon s niskim sadržajem azota izvrstan je u kombinaciji sa kalcijum nitratom
  • Azot u nitratnom i amonijumskom obliku pozitivno utiče na pH vrednost zemljišta u predelu korena, pa omogućava optimalno iskorišćavanje makro i mikroelemenata
  • Sadrži magnezijum koji povoljno utiče na fotosintezu
  • Sadrži lako pristupačne mikroelemente u helatnom obliku
N P K
12,00% 12,00% 36,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Yara