KSC PHYT-actyl MIX (15 MgO + 28% SO3 + 2,5 Fe + 2 Mn + 1,5 Zn + ME (B + Cu + Mo))

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Timac Agro

Liniju KSC vodotopivih mineralnih đubriva karakteriše PHYT - actyl kompleks. Karakteristike KSC linije vodotopivih mineralnih đubriva jesu njihova rastvorljivost od 99,8%, visoka rastvorljivost u vodi sa visokim sadržajem soli i sa visokom koncentracijom kalcijuma i magnezijuma (tvrda voda) kao i održavanje optimalne pH vrednosti rastvora za najefikasnije usvajanje hraniva.

Prednosti primene KSC PHYT - actyl mineralnih đubriva:

  • Stimulacija razvoja korena biljaka
  • Intenzivnije usvajanje hraniva
  • Ranije cvetanje i plodonošenje
  • Visok kvalitet plodova

KSC mineralna đubriva nisu kompatibilna za proizvodima na bazi kalcijuma i magnezijuma i ne preporučuje se mešanje sa đubrivima koja sadrže ove elemente.

KSC PHYT - actyl MIX (15 MgO + 28% SO3 + 2,5 Fe + 2 Mn + 1,5 Zn + ME (B + Cu + Mo)) je vodotopivo đubrivo sa izuzetno visokim sadržajem mikroelemenata i dodatkom magnezijuma.

Veoma brzo i efikasno otklanja simptome nedostatka mikroelemenata na biljkama, brzo oporavlja i regeneriše biljke koje se nalaze pod stresnim uslovima (visoke temperature, hladnoća, oštećenja od pesticida i sl.).

Primenjuje se po potrebi tokom vegetacije u količini od 50 gr/ar ili 5 kg/ha.

Fe Zn Mg Mn S
2,50% 1,50% 15,00% 2,00% 28,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Timac Agro