Lovosol NPK 12-8-10

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

Lovosol NPK 12-8-10 je kompleksno, tečno i bezbojno, mineralno đubrivo. Lovosol NPK 12-8-10 aplikuje se zalivanjem ili prskanjem. Primenjuje se u osnovnom đubrenju većine kultura.

Kada se koristi u uslovima biljne oplodnje,  biljne kulture potpuno troše đubrivo, pa ne dolazi do salinizacije zemljišta. Primenjuje se u proleće, pre setve ili sadnje, odnosno pre perioda vegetacije. Kod višegodišnjih useva može se primeniti i posle žetvenog đubrenja.

Takođe, pogodno je za folijarnu primenu u đubrenju, kada je zbog lošeg vremena, otežano usvajanje nutrijenata korenom. Folijarna primena je preporučljiva ujutru i uveče, budući da intenzivna, direktna sunčeva svetlost može da spali osetljive delove biljke. Đubrivo se folijarno primenjuje u intervalima.

N P K
12,00% 8,00% 10,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Lovochemie a.s.