Multi-Comp Base 14-13-20 + 2MgO + ME

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: HAIFA Chemicals

Multi-Comp Base 14-13-20 + 2 MgO + ME đubrivo za rasipanje.

  • visokorastvorljivo NPK đubrivo
  • hemijski sastav: N -14 %, P2O5 -13 %, K2O -20 %
  • mikroelementi: MgO - 2,1 %, B - 0,01 %, Cu - 0,005 %, Mn - 0,05 %, Zn - 0,05 % 
  • granulirano, može se razbacivati rasturačem mineralnih đubriva
  • zbog dodatne huminske kiseline (aktivator hraniva) rastvorljivost i pristupačnost za biljku je visoka
  • namena: osnovno đubrenje povrća, vinove loze, krompira, jabuka, bresaka, krušaka, duvana, mandarina, maslina
  • đubrivo sadrži kalijum nitrat, koji ne sadrži štetni hlor, pa je pristupačan biljci 
N P K B Cu Zn Mg Mn
14,00% 12,00% 20,00% 0,01% 0,01% 0,05% 2,10% 0,05%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: HAIFA Chemicals