Peters Professional Potassium Booster (12-0-43 + TE)

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: ICL Specialty Fertilizers (Everris)

Peters Professional Potassium Booster je posebno razvijeno vodorastvorljivo đubrivo namenjeno isključivo za biljke koje zahtevaju veliku količinu kalijuma.

Peters Professional Potassium Booster ima snažan N:K odnos od 1:4, koji brzo povećava nivo kalijuma u biljkama. Sastoji se, takođe, i od mnogih mikroelemenata uz 12 % azotnog nitrata. Potassium Booster ne podstiče samo dobar, kompaktan rast, nego i odličnu boju biljke.

Prednosti proizvoda:

  • sadrži NPK, magnezijum i mikroelemente
  • čista formulacija bez mešovitih materija
  • brza reakcija biljke
  • posebno proizveden za biljke koje rastu u podlogama od treseta
  • sadrži Petersovu jedinstvenu heliranu M-77 formulu
  • 100 % male vodorastvorljive granule

Peters Professional Potassium Booster ne bi smeo da se meša s Peters Excel proizvodima. Da biste osigurali potpuno rastvaranje proizvoda, pripremite rastvor 1-2 sata pre predviđene upotrebe, dobro promešajte ili koristite toplu vodu. Proizvod je potrebno dobro zatvoriti i držati na suvom mestu.

Za konkretne preporuke, obratite se svom Everris savetniku. Pošto okolnosti mogu biti različite, a primena proizvoda je van kontrole proizvođača, Everris neće biti odgovoran za bilo kakve negativne rezultate.

Preporučena količina:

  • Stalna prihrana 0,5–1,5 g/l
  • Povremena prihrana (npr. jedanput nedeljno) 0,8–2 g/l
N K Fe B Cu Zn Mn Mo
10,00% 43,00% 0,12% 0,02% 0,02% 0,02% 0,06% 0,01%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: ICL Specialty Fertilizers (Everris)