Plantafol 10-54-10

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Valagro S.p.A Italija

Plantafol je kompletna serija NPK folijarnih đubriva, pojačana mikrohranivima. Plantafol folijarna đubriva rezultat su višegodišnjeg istraživanja i razvoja. Potpuno su bezbedni za korisnike i kompatibilni sa svim agrohemikalijama. Svi proizvodi iz linije Plantafol pospešuju rast i razvoj kultura u svim razvojnim fazama. Zbog svojih sastojaka (helatnih oblika mikroelemenata - EDTA helata, azota, fosfora i kalijuma) Plantafol pozitivno utiče na fiziologiju biljaka pružajući brzu i potpunu apsorpciju hranljivih materija.

Plantafol linija sadrži različite količine azota, fosfora, kalijuma, magnezijuma, sumpora i gvožđa. Mikroelementi su neophodni za odvijanje određenih metaboličkih procesa i isti mikroelementi mogu da budu uključeni u više biljnih funkcija. Ti mikroelementi formiraju delove enzima. Oni su nosači električno nabijenih molekula i formiraju elemente ćelijske regulacije.

Plantafol linija uključuje proizvode bazirane na različitim sastojcima azota, fosfora i kalijuma sa stalnim sadržajem mikroelemenata. Ti mikroelementi su biljci potrebni u malim količinama, ali su veoma važni za metabolizam biljke.

Plantafol 10-54-10 formula bogata je fosforom, koji pomaže biljkama kod cvetanja i plodonošenja. Ovaj proizvod obično se primenjuje pre i za vreme tih faza da smanji prekomerni vegetativni rast.

Gde i kada primeniti Plantafol đubriva?

  • kao dopuna đubrenju preko zemljišta
  • za pojačavanje specifičnih aktivnosti biljke (cvetanje, formiranje plodova, rast ploda i dozrevanje)
  • kao pomoć biljci u stresnim situacijama (presađivanje, nepovoljni mehanički sastav zemljišta, niske temperature, sušni periodi...)

Prednosti Plantafol linije folijarnih đubriva?

  • potpuna i gotovo trenutna rastvorljivost
  • sva hraniva dopiru u tkivo biljke, pa nema kristalizovanja na površini lista - to je moguće jer su svi mikroelementi u helatnom obliku na bazi EDTA
  • ne sadrži otrovne elemente kao što su natrijum i hlor
  • ne stvaraju se naslage, talog i kamenac na opremi koja se koristi za prskanje
  • potpuno je bezbedan za useve

Uputstva za primenu:

  • Folijarna primena svakih 15-20 dana.

Kultura

Vreme primene

Doza

Voće i vinova loza

Tokom vegetativnog razvoja i dozrevanja.

250-300 g/100 l vode

Povrće

Tokom vegetativnog razvoja i dozrevanja.

200-300 g/100 l vode

Ukrasno bilje

Tokom vegetativnog razvoja i dozrevanja.

300-350 g/100 l vode

Industrijsko bilje

Tokom vegetativnog razvoja.

3-3,5 kg/ha

Žitarice, kukuruz

Tokom vegetativnog razvoja.

1-1,5 kg/ha

N P K Fe B Cu Zn Mn
10,00% 54,00% 10,00% 0,10% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Valagro S.p.A Italija