Plantafol 5-15-45

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Valagro S.p.A Italija

Plantafol je kompletna serija NPK folijarnih đubriva pojačana mikrohranivima. Plantafol folijarna đubriva su rezultat višegodišnjeg istraživanja i razvoja. Potpuno su bezbedni za korisnike i kompatibilni sa svim agrohemikalijama. Svi proizvodi iz linije Plantafol pospešuju rast i razvoj kultura u svim razvojnim fazama. Zbog njegovih sastojaka (helatnih oblika mikroelemenata - EDTA helata, azota, fosfora i kalijuma) Plantafol pozitivno utiče na fiziologiju biljaka pružajući brzo i potpuno usvajanje hranljivih materija.

Plantafol linija sadrži različite količine azota, fosfora, kalijuma, magnezijuma, sumpora i gvožđa. Mikroelementi su neophodni za odvijanje određenih metaboličkih procesa i isti mikroelementi mogu da budu uključeni u više biljnih funkcija. Ti mikroelementi formiraju delove enzima. Oni su nosači električni nabijenih molekula i formiraju elemente ćelijske regulacije.

Plantafol linija uključuje proizvode bazirane na različitim sastojcima azota, fosfora i kalijuma sa stalnim sadržajem mikroelemenata. Ti mikroelementi potrebni su biljci u malim količinama, ali su vrlo važni za metabolizam biljke.

Plantafol 5-15-45

Visok sadržaj kalijuma u formuli poboljšava zrenje i kvalitet plodova. Proizvod je vrlo efikasan kada se primenjuje u fazi dozrevanja plodova.

Gde i kada primeniti Plantafol đubriva?

  • kao dopuna đubrenju preko zemljišta
  • za pojačavanje specifičnih aktivnosti biljke (cvetanje, formiranje i rast ploda, dozrevanje)
  • pomoć biljci u stresnim situacijama (presađivanje, nepovoljni mehanički sastav zemljišta, niske temperature, sušni periodi….)

Prednosti Plantafol linije folijarnih đubriva?

  • potpuna i gotovo trenutna rastvorljivost
  • sva hraniva dopiru u tkivo biljke, nema kristalizovanja na površini lista - to je moguće jer su svi mikroelementi u Helatnom obliku na bazi EDTA
  • ne sadrži otrovne elemente poput natrijuma i hlora
  • ne stvaraju se naslage, talog ili kamenac na opremi koja se koristi za prskanje, pa je potpuno bezbedan za useve

Uputstva za primenu:

  • Folijarna primena na svakih 15-20 dana.

Kultura

Vreme primene

Doza

Voće i vinova loza

Tokom vegetativnog razvoja i dozrevanja.

250-300 g/100 l vode

Povrće

Tokom vegetativnog razvoja i dozrevanja.

200-300 g/100 l vode

Ukrasno bilje

Tokom vegetativnog razvoja i dozrevanja.

300-350 g/100 l vode

Industrijsko bilje

Tokom vegetativnog razvoja.

3-3,5 kg/ha

Žitarice, kukuruz

Tokom vegetativnog razvoja.

1-1,5 kg/ha

N P K Fe B Cu Zn Mn
5,00% 15,00% 45,00% 0,10% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Valagro S.p.A Italija