Proteoleaf

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Proteo International

Proteoleaf je složeno mineralno NPK đubrivo sa magnezijumom (Mg) i mikroelementima.

Proteoleaf  sadrži:

  • N 3 %; P 5 %; K 40 %;
  • Mg 3 %; B 0,05 %, Fe 0,1 %, Mn 0,05 %; Mo 0,001 %; Zn 0,01 %;

Proteoleaf je mineralno đubrivo posebno namenjeno kulturama kod kojih se pojavljuje manjak kalijuma i kulturama kod kojih se kvalitet izražava u suvoj materiji - šećeru, kao što su vinova loza, jagodičasto voće, jezgričavo i koštičavo voće i šećerna repa. Visoki sadržaj kalijuma poboljšava diferencijaciju, ubrzava dozrevanje naročito u trajnim zasadima i smanjuje vegetativni rast.

Kompatibilnost:

Sredstvo je kompatibilno sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa visokoalkalnim sredstvima i mineralnim uljima, te sa većinom folijarnih đubriva.

Upozorenje:

Izbegavati prskanje po vetrovitom i vrućem vremenu.

N P K Fe B Zn Mg Mn
3,00% 5,00% 40,00% 0,10% 0,05% 0,01% 3,00% 0,05%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Proteo International