Superfosfat

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Siriac S.R.L.

Karakteristike i prednosti đubriva Superfosfat:

Karakteristika superfosfata proizilazi iz činjenice da je fosfor rastvorljiv u vodi preko 95 % i odmah dostupan biljci. Sumpor povoljno utiče na hemijske procese u zemljištu i na samu ishranu biljaka.

Zbog lake rastvorljivosti superfosfat se primenjuje naročito kada biljkama brzo treba fosfor, na primer u stadijumu razvoja i slično. Superfosfat se dobro vezuje za čestice zemljišta, pa se može obradom i dublje unositi u zemljište, a pošto se u vodi lako rastvara, može poslužiti i za površinsko đubrenje. Česta je praksa da se 2/3 superfosfata zaore u zemljište kod osnovne obrade, a ostala 1/3 se istanjira pre setve/sadnje. Superfosfat ima široku primenu i može se upotrebljavati za sve kulture.

P S
19,00% 29,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Siriac S.R.L.