UAN

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

UAN je tečno, azotno đubrivo koje sadrži ureu. Može da se koristi u osnovnom đubrenju, kao i za dodatno đubrenje za vreme vegetacije. Potrebno je obratiti pažnju na kulture osetljive na primenu amonijum nitrata (npr. detelina), pa ne treba koristiti đubrivo neposredno pre setve.

N
30,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Lovochemie a.s.