Zinc 25

Tip: Mineralna đubriva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

Cink je važan mikroelement, potreban za stvaranje hormona indol-sirćetne kiseline. Aktivira mnoge enzime, alkohol-dehidrogenaze, mlečnokisele-dehidrogenaze, glutaminsko-kiselinske-dehidrogenaze i ugljenikove pektinaze. Nedostatak cinka uzrokuje deformaciju ivica mladih listova, skraćuje dužinu internodija i smanjuje veličinu listova, te uzrokuje hlorozu između žila.

ZINC 25 je đubrivo na bazi cinka, u kompleksu sa karboksilnom grupom, koja omogućava da je element potpuno rastvorljiv, te lako pristupačan biljci preko korena i lista.

Prskamo što ranije u sezoni rasta, ali mora da bude dovoljno lisne površine.

Kompatibilnost: ZINC 25 je kompatibilan s većinom preparata, koji se obično upotrebljavaju u poljoprivredi. Nije kompatibilan s bordovskom čorbom, bakarnim i kalcijumovim oksihloridima, sumpornim krečom, preparatima s visokom alkalnom reakcijom (visoka pH vrednost), mineralnim uljima i s preparatima koji sadrže kalaj i fosfor. Pre mešanja sa drugim fitofarmaceutskim preparatima treba uraditi test kompatibilnosti.

Zn
25,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.