Aegis Sym Agrilla

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

AEGIS SYM ARGILLA sastoji se od spora i hifa gljivica Glomus intraradices i Glomus mosseae koje imaju veliki afinitet prema korenju biljke. Micelijum gljivice sljubljuje se s korenom biljke, pa se uzajamno ispomažu. U toj saradnji i biljka i mikroorganizmi imaju koristi, stvarajući mikorizu. Preparat sadrži organske materije i bakterije rizosfere koje povećavaju biološku aktivnost i plodnost zemljišta.

  • Organsko đubrivo s korisnim mikroorganizmima (Mikorize i Trichoderma).
  • Mikorizna vakcina, formulacija za potapanje kalemova i sadnica.
  • Organski nosač = 60 %, ukupno mikorize = 50 spora/g, od toga Glomus intraradices = 25 spora/g, od toga Glomus mosseae = 25 spora/g, bakterije rizosfere = 1x107/UFC/g.
  • pH = 7, formulacija = prašivo crvene boje za pripremu gela, veličina čestica = manje od 1 mm.

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa