Aegis Sym Irriga

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

AEGIS SYM IRRIGA, vakcina s mikoriznim gljivicama Glomus intraradices i Glomus mosseae u obliku koncentrovanog, vodorastvorljivog prašiva. Prikladna je za primenu preko sistema za fertirigaciju.

  • Organsko đubrivo s korisnim mikroorganizmima (Mikorize i Trichoderma).
  • Mikorizna vakcina, koncentrovana formulacija za profesionalnu upotrebu.
  • Organski nosač = 20 %, ukupno mikorize = 1400 spora/g, od toga Glomus intraradices = 700 spora/g, od toga Glomus mosseae = 700 spora/g, bakterije rizosfere = 1x107/UFC/g.
  • pH = 7, formulacija = vodorastvorljivo prašivo, veličina čestica = manje od 120 mikrona.

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa