Aegis Sym Microgranulo

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

AEGIS SYM MIKROGRANULO, vakcina s mikoriznim gljivicama Glomus intraradices i Glomus mosseae u obliku mikrogranula, prikladna je za primenu u polju. Mikrogranule se odlažu pomoću uređaja za primenu mikrogranula (mikrogranulatora). On se jednostavno montira na sejalicu ili sadilicu.

  • Organsko đubrivo s korisnim mikroorganizmima (Mikorize i Trichoderma).
  • Mikorizna vakcina u obliku mikrogranula.
  • Organski nosač = 20%, ukupno mikorize = 50 spora/g, od toga Glomus intraradices = 25 spora/g, od toga Glomus mosseae = 25 spora/g, bakterije rizosfere = 1x107/UFC/g.
  • pH = 7, formulacija = mikrogranule O1-2 mm, specifična težina = 0,8 kg/l.

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa