Aegis Sym Pastiglia

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

AEGIS SYM PASTIGLIA vakcina s mikoriznim gljivicama Glomus intraradices i Glomus mosseae. Karakteriše je perzistentnost na korenu biljke i visoka delotvornost. Ekskluzivne vrste pomenutih mikoriznih gljivica, primenjene u vreme sadnje ili presađivanja, osiguravaju dugovečnost simbioze kroz čitav životni ciklus biljke.

  • Organsko đubrivo s korisnim mikroorganizmima (Mikorize i Trichoderma).
  • Mikorizna vakcina u tabletama.
  • Organski nosač = 20 %, ukupno mikorize = 300 spora/tableta, od toga Glomus intraradices = 150 spora/tableta, od toga Glomus mosseae = 150 spora/tableta, bakterije rizosfere = 1x107/UFC/g.
  • pH = 7, f= tableta.

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa