Bio-algeen korjenski koncentrat

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Shulze i Hermsen GmbH

Bio-algeen korenski koncentrat namenjen je za brzo aktiviranje i stimulisanje rasta korenske mase. Pri sadnji i presađivanju ublažava transplantacioni šok. Primenjuje se kao korenska kupka ili kao početna vodena mešavina koja omogućava biljkama brzo usvajanje vode i hraniva. Bio-algeen korenski koncentrat pomaže biljci da se brže i lakše prilagodi novoj zemlji.

Primenjuje se za: biljke, zelene površine, oporavak drveća.

Preparat je namenjen brzom aktiviranju i stimulisanju rasta korenske mase.

Bio-algeen korenski koncentrat stvara polupropusne membrane na korenju biljaka. One omogućavaju prolazak vode s rastvorenim materijama iz područja niže koncentracije (zemljište) ka području više koncentracije (koren). Njegovim delovanjem brzo se uspostavlja potrebni osmotski pritisak, pa biljka odmah može da primi vodu i hranivo.

Bio-algeen korenski koncentrat podstiče biljku na stvaranje sistema finih korenčića. Uspešno smanjuje "transplantacioni šok".

Primena:

  • Biljke bez kontejnera: upotrebljava se mešavina 1 deo Bio-algeena na 8 delova vode. Uroniti korenje ili biljku u rastvor, a zatim je treba posaditi i zaliti.
  • Biljke s kontejnerom - mešavina: 1 deo Bio-algeena na 100 delova vode. Posaditi biljku u pripremljeno zemljište, a mešavinu upotrebiti za zalivanje.
  • Saniranje drveća - Pripremiti mešavinu u odnosu 1:10. Gvozdenom šipkom u području korenja načiniti rupe (40-50 cm dubine i razmaka 50 cm) a potom ih napuniti pripremljenom mešavinom. Ili: načiniti rupe 40-50 cm dubine u razmaku od 1 m i naizmenično ih puniti sa Bio-algeen korenskim koncentratom i mešavinom Bio-algeen granulata i peska (odnos 1:1).
  • Ključići - Ključiće umočiti u mešavinu 1 deo Bio-algeena na 8 delova vode, posaditi ih u supstrat i održavati vlažnim.
N P K Fe Mg S
0,03% 0,01% 0,20% 0,02% 0,03% 0,11%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Shulze i Hermsen GmbH