BIO-REX

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

BIO-REX je životinjski stajnjak formulisan tako da obogati zemljište stabilnom organskom supstancom - humusom. Ima iste odlike kao tradiocionalno stajsko đubrivo. BIO-REX je stajnjak koji biljkama daje azot. Zahvaljujući savršenoj humifikaciji organske materije koju sadrži, ovo đubrivo ima optimalan odnos azota i ugljenika (C/N = 13, kao humus u zemljištu): nakon rasipanja deluje odmah poboljšavajući fizičke, hemijske i mikrobiološke karakteristike zemljišta, bez apsorpcije azota oduzetog biljkama za dovršavanje humifikacije.

Čvrsto organsko đubrivo u peletama za đubrenje preko korena.
Stajnjak - poboljšavač zemljišta (2,8 N - 3 P2O5 - 2 K2O + 65 % organske materije, organski ugljenik (C) biološkog porekla.

Vlaga: 16 %, pH: 7, C/N = 13 %, formulacija: pelete; 3 mm.

N P K
2,80% 3,00% 2,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa