Biolivo

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

BIOLIVO je organsko đubrivo koje sadrži: azot (10 %), fosfor (3 %) i kalijum (3%), a naročito je bogat organskim ugljenikom (42 %!). Ovakva formulacija je optimalna za đubrenje maslina, naročito zbog dodatka bora. Azot u BIOLIVU vezan je s organskim ugljenikom, biološkog porekla. Nije podložan procesima ispiranja, pa mesecima ostaje potpuno na raspolaganju biljci.

  • kruto organsko đubrivo u peletama za đubrenje preko korena
  • (10 N - 3 P2O5 - 3 K2O + B) azotno organsko đubrivo s borom
  • azot (N) organski = 9 %, organski ugljenik (C) biološkog porekla = 42 %, organska materija = 72,5 %
  • vlaga = 7%, pH = 7, specifična težina = 0,67 kg/l, formulacija = pelete 3 mm
N P K
10,00% 3,00% 3,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa