Čisti humus

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Humus Trbuščić

Čisti humus je organsko đubrivo dobijeno preradom stajnjaka i biljnog otpada delovanjem kalifornijskih glista. To je nezamenjivo prirodno, organsko đubrivo.

Preporučljiva je njegova primena u osnovnom đubrenju svih poljoprivrednih kultura i u prihrani povrtarskih kultura, te ukrasnog bilja. Koristi se, takođe, u pripremi supstrata za gajenje biljaka, i to kao najkvalitetnija sirovina.

Humus kalifornijskih glista proizveden je iz kvalitetnog stajskog đubriva radom glista pri čemu se koncentrišu korisni mineralni sastojci, a organska materija prelazi u za biljke najpogodniji oblik. Pri tome nestaju štetne bakterije, a izuzetno se umnožavaju humusni mikroorganizmi koji čine najvredniji deo ovog humusa. Kvalitetan humus ima sitnozrnastu strukturu i uzornu vlažnost. Zbog toga se humus nikada ne sme osušiti - pre i u toku upotrebe. Sitni humus gubi veliki deo prehrambene vrednosti. 

Upotreba humusa:

Saksijske biljke mogu se prihranjivati tokom čitave godine dodavanjem do 5 % zapremine posude (1-2 supene kašike za saksiju prečnika 12 cm ili odgovarajuća količina za veće posude). Humus se prvo umeša u površinski sloj zemlje i dobro zalije. Kod presađivanja se na litar tresetne "zemlje za cveće" dodaje do 1 dl humusa.

Za gajenje rasada cveća i povrća ne treba dodavati više od 1–2 supene kašike humusa na litar peskovito–tresetne smese. Prilikom presađivanja rasada u svaku rupicu stavlja se 0,5 dl humusa, neposredno uz koren.

Kod sadnje voćaka, vinove loze i maslina u svaku rupu se stavlja 0,5–2 litre humusa oko korena, mešajući ga s usitnjenom zemljom. Prihrana voćaka i loze obavlja  se ukopavanjem u površinski sloj 0,5 litra humusa po 1 m2 zemljišta u krugu krošnje. Poželjno je zaliti biljku posle sadnje.

N P K
2,56% 1,36% 2,16%