Ennekappa 7:0:21

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: ILSA S.p.A.

Ennekappa je vrhunsko NK organsko-mineralno đubrivo. Samo jednom aplikacijom osigurava izbalansiranu prehranu, smanjuje troškove, te poboljšava enološki i komercijalni kvalitet. Odnos nutritivnih elemenata pogodan je za vinovu lozu, zasade voća i povrća, a pakovanja dolaze u džakovima od 25 kg.

Karakteristike:
  • dostupan u peletima, sadrži agrogel
  • progresivno otpuštanje elemenata biljku snabdeva izbalansiranim hranljivim materijama
  • visok udeo sumpora poboljšava pH vrednost zemljišta
  • hrani kulture prema njihovim prirodnim potrebama stimulišući plodnost zemlje
  • otpuštanje hraniva 90 dana

 

N K S
7,00% 21,00% 18,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: ILSA S.p.A.