Granosano Evo 6:16:0

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: ILSA S.p.A.

Organsko, mineralno đubrivo, idealno za dohranu žitarica (naročito durum i meke pšenice), travnih žitarica i povrća koje tokom prvih stadijuma rasta ima veliku potrebu za fosforom. Visok sadržaj organskog materijala s prirodnim fosforom ubrzava razvoj korena a idealan je za formiranje svih izdanaka.

Sadrži sporootpuštajući organski azot i prirodan fosfor, pa može da se koristi u ekološkom gajenju i u održivim planovima dohrane povrća u agrokulturi. Sadrži visok procenat organskih proteina, a prirodan fosfor vezan je za organsku materiju. To je naročito pogodno za razvoj korena tokom obrazovanja mladica ili nakon presađivanja.

Karakteristike:

  • pogodno za organsku i održivu poljoprivredu
  • korisno u održavanju organskog sastava zemljišta
  • preporučljivo za kisela zemljišta s nedostatkom fosfora
  • otpuštanje hraniva traje 90 dana
N P Ca
6,00% 16,00% 8,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: ILSA S.p.A.