Guanito

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

GUANITO je organsko đubrivo namenjeno za snabdevanje visokom količinom organskog azota i fosfora 100 % dostupnog biljci. Nijedan drugi proizvod nema takve osobine kao GUANITO. Pošto je fosfor u GUANITU organski, on nije podvrgnut procesima koji imaju za posledicu njegovu nerastvorljivost, pa tokom nekoliko meseci potpuno ostaje na raspolaganju biljci.

  • kruto organsko đubrivo u peletama za đubrenje preko korena
  • (6 N - 15 P2O5 - 3 K2O) organsko đubrivo NP +  10 Ca + 3 Mg
  • organski ugljenik biološkog porekla = 32 %, organska materija = 55,2 %
  • Vlaga = 7 %, pH = 6,5, specifična težina = 0,8 kg/l, formulacija = pelete 3 mm
N P K Mg Ca
6,00% 15,00% 3,00% 2,00% 10,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa