Poly-Amin

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: HAIFA Chemicals

Poly-Amin, folijarno đubrivo 

  • đubrivo na bazi organskih sastojaka (aminokiselina i peptida)
  • služi za oporavak biljaka kod kojih je došlo do promena u metabolizmu, kao posledica grada, bolesti, jakog napada štetočina i bolesti, temperaturnih šokova i slično
  • preporuka: folijarno, 150-250 ml/100 l vode, svakih 10-15 dana ili 1-2 kg/ha

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: HAIFA Chemicals