Protifert Mangan

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: SICIT 2000

Protifert Mangan, rastvor manganovog đubriva. Mangan doprinosi boljem opštem stanju biljaka, boljem prezimljavanju, proliferaciji, povećanoj otpornosti na bolesti i poboljšanju kvaliteta zrna. Nedostatak mangana se ogleda ne samo u zemljištu slabo snabdevenom manganom, već i u dobro snabdevenim zemljištima.

Razlog za slabu snabdevenost biljaka ovim mikroelementom može da bude i visoka kiselost zemljišta. Slaba snabdevenost može se uočiti ne samo na krečnjačkim, karbonatnim, slabo koloidnim, previše prozračnim zemljištima, već i na zemljištima sa izrazito visokim sadržajem organske materije (stajsko đubrivo, gnojovka, slama), u zemljištima u kojima počinju da preovladavaju mikroorganizmi koji učestvuju u oksidativnim procesima, te u zemljištima koja su previše tretirana glifosatnim herbicidima.

Kompatibilnost:

Protifert mangan se dobro meša sa većinom sredstava za zaštitu bilja, ali je ipak preporuka da se pre upotrebe uradi test kompatibilnosti. Nije preporučljivo kombinovati ga sa sredstvima za zaštitu bilja pri visokim temperaturama.


Upozorenje:

Izbegavati primenu po vetrovitom i vrućem vremenu.


Mere zaštite:

Prilikom primene Protifert mangana treba koristiti zaštitna sredstva za oči i lice, zaštitno odelo i rukavice. Tokom upotrebe ne sme se piti, jesti i pušiti. Nakon primene obavezno treba oprati izložene delove tela vodom i sapunom. U slučaju trovanja ili sumnje na trovanje, odmah prekinuti primenu i postupiti prema uputstvu za pružanje prve pomoći. Protifert mangan može da bude štetan po zdravlje zbog dugotrajne izloženosti.

N Mn
3,30% 6,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: SICIT 2000