Revive 6% (4,6% o-o EDDHA)

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

REVIVE 6 % (4,8 % o-o EDDHA) je đubrivo s visokim procentom orto-orto izomera (aktivni oblik) EDDHA helatnog agensa, što obezbeđuje visoku stabilnost helata u uslovima visokih koncentracija aktivnog krečnjaka. Kvalitet ovog proizvoda garantuje nam da će biljke lako da usvoje gvožđe.

  • helat gvožđa 6 % (4,8 % orto-orto EDDHA) visokog kvaliteta.
  • gvožđe (Fe) rastvorljivo u vodi = 6 %, helatirano s EDDHA 100 %, gvožđe (Fe) helatirano s [o,o] EDDHA = 4,8 % 
  • helator [o,o] EDDHA i [o,p] EDDHA
  • Formulacija = mikrogranule WDG, raspon pH vrednosti garantuje stabilnost helata = 3-10.
Fe
6,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa