Trainer

Tip: Organska đubriva
Proizvođač: Italpollina spa

TRAINER je novi preparat koji sadrži 100 % organske materije na bazi biljnih (L) aminokiselina. Nastaje enzimskom hidrolizom biljnih proteina i sadrži aminokiseline u odgovarajućim odnosima koje biljke koriste u procesima biosinteze.

  • tečno, organsko, azotno đubrivo, koje sadrži slobodne aminokiseline - 26,3 %, biljnog porekla
  • organska materija = 35,5 %, slobodne biljne aminokiseline = 26,3 %, specifična težina = 1,1kg/l, pH = 4,4
  • Alanin = 4 %, Arginin = 6,5 %, Asparaginska kiselina = 11,3 %, Cistein = 1,4 %, Glutaminska kiselina = 18,5 %, Glicin = 4,6 %, Histidin = 2,6 %, Izoleucin = 4,3 %, Leucin = 8,1 %, Lizin = 6,7 %, Metionin = 1,4 %, Fenilalanin = 5,6 %, Prolin = 5,3 %, Serin = 6 %, Treonin = 3,9 %, Triptofan = 1,4 %, Tirozin = 4,4 %, Valin = 5,6 %
N
5,00%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Italpollina spa