Bio-algeen THK

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Shulze i Hermsen GmbH

Bio-algeen THK koncentrat čak i sterilni pesak pretvara u plodno zemljište. Takođe je značajno i povećanje zadržavanja vode. Njegovim dodavanjem u zemlju popravlja se pH vrednost. U procesu gradnje ili renoviranja golf trena na peščanim zonama, Bio-algeen THK obezbeđuje izdržljivost trave u dugim i sušnim periodima.

Primenjuje se za: erozivnu zaštitu.

Po svome sastavu je natrijum alginat, u određenom odnosu pomešan s montmorilonitom.

U kontaktu s vodom BIO-ALGEEN THK proizvodi takozvani ton-humus kompleks, ima tiksotropna svojstva, a u kontaktu s zemljom počinje da stvara karakterističan gel (žele).

BIO-ALGEEN THK blagotvorno deluje na plodnost zemljišta, koje postaje idealna osnova za ozelenjavanje. Mešavini zemlje i vode dodaje se 2 % BIO-ALGEEN THK - natrijum alginata. Smesa tako dobija potrebnu tečnost i optimalnu mogućnost za ispumpavanje.

Primenom BIO-ALGEENA postignuti su najbolji rezultati u smislu zaštite obale od erozija jer bez njegove primene ne može se postići potreban kontakt punjenja s podlogom - nasipom. Tek njegovom upotrebom dobija se homogeno, stabilno i protočno telo, idealno za ozelenjavanje i otporno na erozije.

N P K Mg Ca
0,16% 0,11% 0,75% 1,58% 1,92%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Shulze i Hermsen GmbH