Megafol

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Valagro S.p.A Italija

Megafol je biostimulator biljnog porekla, koji sasvim prirodno deluje antistresno, pojačava rast i razvoj biljaka i povećava prinose. Megafol je proizveden od potpuno biljnih sirovina i bezbedan je za korisnike, tretirane kulture i životnu sredinu. Ovaj biostimulator sadrži 28 % aminokiselina isključivo biljnog porekla, za razliku od drugih biostimulatora na tržištu koji su kombinacija aminokiselina biljnog i životinjskog porekla.

Megafol je jedinstvena kombinacija betaina, aminokiselina i proteina, koji štite biljku od bioloških i nebioloških stresova (ekstremne temperature, suše, oštećenja od grada). Vegetativni razvoj stimulisan je preciznom mešavinom vitamina, aminokiselina i proteina. Ciljano dodani faktori rasta obezbeđuju potencijal za povećanje prinosa. Pažljivo složena formula megafola deluje kao nosilac hraniva i povećava njihov unos u biljku.

Šta se nalazi u Megafolu?

  • Aminokiseline i proteini: Proteini su jedno od najsloženijih organskih jedinjenja i osnovna gradivna jedinica životinjskih i biljnih ćelija. Proteini su organizovani u izuzetno složene trodimenzionalne strukture povezane određenim biološkim funkcijama.
  • Betaini: Amonijumska jedinjenja koja možemo smatrati derivatima aminokiselina. Igraju osnovnu ulogu u odgovoru biljaka na uzročnike stresa.
  • Vitamini: Organska jedinjenja koja regulišu metabolizam ćelija i tkiva vezivanjem za enzime.
  • Faktori rasta: Fitohormoni ili biljni hormoni su prirodna organska jedinjenja proizvedena unutar biljke koja regulišu procese rasta, diferencijaciju i razvoj. Unutar ćelija reaguju sa specifičnim proteinima koji igraju ulogu receptora.
  • Biljni ekstrakti: Megafol sadrži sledeća prirodna jedinjenja ekstrahovana iz biljaka:
  • auksin - povećava rast korena i veličinu ploda
  • giberelin - stimuliše produženje cele biljke, klijavost, nicanje i rast spavajućih pupoljaka
  • citokinin - poboljšava procese lečenja biljnih tkiva, odlaže proces starenja, usporava gubitak hlorofila, proteina i drugih jedinjenja

Kako Megafol poboljšava vegetativni razvoj biljke?

Megafol sadrži glicin, aminokiselinu direktno uključenu u formiranje biljnog tkiva i sintezu hlorofila. To povećava fotosintetičku aktivnost biljke i neposredno utiče na povećanje energije za poboljšanje rasta i razvoja cele biljke. Megafol, takođe, pojačava razvoj biljaka kroz prirodne hormone ekstrahovane iz alge Ascophyllum nodosum. Ti hormoni stimulišu fiziološke procese biljke, čime se povećava, između ostalog i endogeni sadržaj prirodnih antioksidanasa (npr. vitamini E i C), koji štite biljke od ćelijskih napada slobodnih radikala. Megafol sadrži vitamine B5, PP, B1 i B6, koji pomažu očuvanju fizioloških mehanizama, što snabdeva biljke energijom za rast i razvoj.

Kako Megafol povećava prinos biljaka?

Zahvaljujući sadržaju izabranih proteina, aminokiselina, energetske rezerve biljke su sačuvane. Sinteza proteina, oplodnja i formiranje plodova značajno su poboljšani i na taj način je stimulisano poboljšanje prinosa. Folijarna primena Megafola odmah pospešuje metaboličke aktivnosti unutar biljke. Aplikacija odabranih elemenata, koji se nalaze u Megafolu, deluje direktno na produktivni potencijal biljke, podsticanje brzog i uravnoteženog povećanja u rastu.

Kako Megafol čuva biljke od uzročnika stresa?

Glutaminska kiselina u Megafolu deluje na biljne stome, prisiljavajući ih da ostanu otvorene bez obzira na unutrašnje ili spoljašnje sile. Betainske materije aktivno štite od osmotskog stresa, suše, saliniteta i visokih temperatura. Njihovo gomilanje favorizuje zadržavanje vode u ćelijama i tako ih štiti od isušivanja. Stresni uslovi smanjuju kvalitet i produktivnost biljne proizvodnje. Upotrebom specifičnih aminokiselina obezbeđuju se optimalna prevencija i oporavak glavnih metaboličkih funkcija biljaka.

Kako Megafol stimuliše biljnu apsorpciju hranljivih materija?

Proteini nosači - olakšavaju transport molekula i makronutrijenata unutar biljnog tkiva. Megafol sa specifičnim aminokiselinama, poput glicina i glutaminske kiseline, direktno deluje na propusnost ćelijske membrane.

Uputstva za primenu:

Kultura

Vreme primene

Doza

Voće, vinova loza, agrumi, maslina, jagoda

Svakih 10-15 dana tokom vegetacije.

2-3 l/ha

Povrće na otvorenom

Svakih 10-15 dana tokom vegetacije.

2-3 l/ha

Povrće u zatvorenom

Svakih 10-15 dana tokom vegetacije.

1,5-2 l/ha

Industrijsko bilje (šećerna repa, suncokret, soja, uljana repica)

Svakih 10-15 dana tokom vegetacije, odnosno u svim uslovima nepovoljnim za rast biljaka.

2-3 l/ha

Žitarice, kukuruz

U svim uslovima nepovoljnim za rast biljaka.

2-3 l/ha

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Valagro S.p.A Italija