Borealis L.A.T - L.A.T SUPREMO W 10/50/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn

Primena SUPREMO W 10/50/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn se preporučuje za vreme sadnje/sejanja ili neposredno pre cvetanja za zahtevne useve. • Za primenu preko sistema za navodnjavanje: 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje • Za folijarnu primenu: 2-4% rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 10/50/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti 2 do 3 puta ukoliko je potrebno. Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html