Borealis L.A.T - L.A.T SUPREMO W 20/20/20 +B+Cu+Fe+Mn+Zn

Primena SUPREMO W 20/20/20 +B+Cu+Fe+Mn+Zn preporučuje se od početka vegetativnog porasta do cvetanja. • Za primenu preko sistema za navodnjavanje: 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje • Za folijarnu primenu: 2-4 % rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 20/20/20 +B+Cu+Fe+Mn+Zn na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti tretman 2 do 3 puta ukoliko je potrebno. Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html