Borealis L.A.T - L.A.T SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn

Primena SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn preporučuje se od početka vegetativnog porasta do kraja cvetanja. • Za primenu preko sistema za navodnjavanje: 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje • Za folijarnu primenu: 2-4 % rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti tretman 2 do 3 puta ukoliko je potrebno. Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.

Prethodni dokument

Sledeći dokument