Borealis L.A.T - NPK

SVI VAŽNI HRANLJIVI ELEMENTI KOJI SU POTREBNI VAŠIM USEVIMA Da bi ostvario visoke prinose, usev mora da usvoji određenu količinu azota, fosfora i kalijuma. Trebalo bi da se poštuju količine đubrenja. Obratite pažnju na potrebe biljaka u zavisnosti od vašeg useva. Borealis L.A.T pokriva potrebe useva koristeći visoko koncentrovanu i efi kasnu formu đubriva.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html