Borealis L.A.T - Precizno rasipanje mineralnog đubriva

Zašto greške prilikom rasipanja često ostanu neprimećene? Moderni centrifugalni raspršivači đubriva nude radnu širinu od 24 do 36 metara. Ta činjenica postavlja najviše tehničke i mehaničke zahteve i za rasipače i za đubriva. Što je veća radna širina, važniji je kvalitet đubriva. Primena mešanih đubriva često izaziva probleme pošto različita fizička svojstva različitih granula čine ravnomernu distribuciju nutrijenata nemogućom.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html