DEKALB katalog 2019. godina

<p>OTKRIJTE DRUGAČIJI NAČIN KAKO DA DOSTIGNETE VA&Scaron; MAKSIMALAN POTENCIJAL<br /> Sa svakom novom sezonom, farmeri žele da nadma&scaron;e prinose od prethodne sezone. Neki farmeri možda misle da su dosegli maksimalan potencijal svojih prinosa, međutim uvek može vi&scaron;e - i to ne samo pomoću novih hibrida.<br /> DEKALB nudi svetsku klasu hibrida sa eksluzivnom genetikom, ali se ne zaustavljamo na tome.<br /> Da bismo vam omogućili maksimalan prinos od na&scaron;ih hribirida, mi vam nudimo inovativna re&scaron;enja i savete prilagođene va&scaron;im<br /> uslovima proizvodnje.&nbsp;</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/