DEKALB katalog 2019. godina

OTKRIJTE DRUGAČIJI NAČIN KAKO DA DOSTIGNETE VAŠ MAKSIMALAN POTENCIJAL
Sa svakom novom sezonom, farmeri žele da nadmaše prinose od prethodne sezone. Neki farmeri možda misle da su dosegli maksimalan potencijal svojih prinosa, međutim uvek može više - i to ne samo pomoću novih hibrida.
DEKALB nudi svetsku klasu hibrida sa eksluzivnom genetikom, ali se ne zaustavljamo na tome.
Da bismo vam omogućili maksimalan prinos od naših hribirida, mi vam nudimo inovativna rešenja i savete prilagođene vašim
uslovima proizvodnje. 

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/