DEKALB - katalog hibrida kukuruza 2018.

DEKALB kroz istoriju stvara pametne inovacije koje pomažu proizvođačima da poseju svoj uspeh. U Evropi je sve počelo devedesetih godina kada su se udružila oplemenjivačka istraživanja, dostupan genetski materijal i tehnologije iz vodećih evropskih programa. Formiran je zajednički DEKALB oplemenjivački program posvećen da poljoprivrednicima ponudi visoko kvalitetne hibride.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/