DEKALB - Katalog uljane repice 2017.

Tolerantnost na bolesti je jedna od važnih osobina uljane repice koja je direktno povezana s visinom prinosa. Naši ogledi na nekoliko lokacija u Evropi pokazuju značajnu razliku u intenzitetu i jačini zaraze Phomom (trulež) između DEKALB© hibrida uljane repice i konkurentskih hibrida. Posle više od 25 godina iskustva u radu s hibridima uljane repice koristimo se najnovijim tehnikama i tehnologijama u otkrivanju i implementaciji prirodne genetske tolerantnosti na bolesti.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/