DEKALB uljana repica 2018.

Dobro zasnivanje useva je osnova za visok prinos uljane repice. Hibridi sa brzim početnim porastom mogu doprineti smanjenju rizika od napada štetočina i bolesti kao i smanjenom rastu korova na parceli. Usev uljane repice koji se brže razvije pre zime i na proleće nastavi snažan rast stabljike ima sledeće osobine:
 AGRONOMSKI SAVETI ZA  ZASNIVANJE USEVA 
• Brz porast u jesen pruža veću tolerantnost na napad štetočina, kao i 
• Bolju kontrolu bolesti zbog tolerantnosti na suvu trulež.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/