DEKALB uljana repica 2018.

<p>Dobro zasnivanje useva je osnova za visok prinos uljane repice. Hibridi sa brzim početnim porastom mogu doprineti smanjenju rizika od napada &scaron;tetočina i bolesti kao i smanjenom rastu korova na parceli. Usev uljane repice koji se brže razvije pre zime i na proleće nastavi snažan rast stabljike ima sledeće osobine:<br /> &nbsp;AGRONOMSKI SAVETI ZA &nbsp;ZASNIVANJE USEVA&nbsp;<br /> &bull; Brz porast u jesen pruža veću tolerantnost na napad &scaron;tetočina, kao i&nbsp;<br /> &bull; Bolju kontrolu bolesti zbog tolerantnosti na suvu trulež.</p>

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/