Dobre poljoprivredne prakse i tehnologije za ublažavanje dejstva prirodnih nepogoda u proizvodnji soje u Srbiji.

Soja traži plodno, rastresito, dobro aerisano zemljište, sa dubokim oraničnim slojem, neutralne pH reakcije. Kao i svaka leguminoza, soja stupa u simbiotski odnos sa zemljišnim azotofiksirajućim bakterijama.

Prethodni dokument

Sledeći dokument


Partner